ลงทะเบียนสำหรับการรับประกันคุณภาพ

โปรดกรอกรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนสำหรับการรับประกันยาง LINGLONG TIRE

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ซื้อ


ส่วนที่ 2 รายละเอียดการซื้อ


ส่วนที่ 3 รายละเอียดรถยนต์