นโยบายการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของ บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

เงื่อนไขการรับประกัน

ยางที่มีลักษณะการใช้งานต่อไปนี้ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • ยางที่ประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์
 • ยางที่มีตราผลิตภัณฑ์ พร้อมรหัสยางชัดเจนครบถ้วน
 • เป็นยางที่ใส่ในรถยนต์คันเดียวกันและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป (ไม่รับประกันยางที่ใช้ในเชิงพาณิชย์)

เงื่อนไขการรับประกันและการชดเชย

 • รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต
 • หากเป็นยางใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานและพบว่ายางมีปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ลักษณะภายนอกของยาง สามารถเปลี่ยนยางเส้นใหม่ได้
 • ยางที่นำมาใช้สิทธิ์การรับประกันทุกเส้นต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทว่าความเสียหายของยางเกิดจากปัญหาการออกแบบ การผลิต และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยางเท่านั้น
 • ยางที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน จะได้รับค่าชดเชยโดยคำนวณจากร่องความลึกของดอกยางที่เหลือดังนี้

ราคายางใหม่สำหรับการชดเชย = ราคายางใหม่ – มูลค่าการชดเชย

โดยมูลค่าการชดเชยการคำนวณจาก

มูลค่าการชดเชย = (ความลึกของร่องดอกยางที่เหลืออยู่ x ราคายาง) ÷ ความลึกของร่องดอกยางใหม่

หมายเหตุ  :  ราคายางใหม่สำหรับการชดเชยคือราคาในใบราคา (Price list) ของบริษัท (ไม่รวมรายการส่งเสริมการขาย)

ตัวอย่างการคำนวณ

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่นำมาใช้สิทธิ์รับประกันยางเดิมมีความลึกของร่องดอกยาง 8/32 นิ้ว ยางสึกหรอไปเหลือความลึกของร่องดอกยางเพียง 4/32 นิ้ว ลูกค้าต้องชำระ 50% ของราคายางใหม่ รวมถึงค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ยางใหม่ราคา 1000 ลูกค้าต้องชำระเป็นเงิน 500 บาท

หากยางเกิดความเสียหายหรือชำรุดจากปัญหาและสาเหตุต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาชดเชยและถือว่าการรับประกันเป็นที่สิ้นสุด

 • ยางที่เกิดความเสียหายจากทางที่มีสิ่งกีดขวางที่เป็นอันตราย เช่น ถูกบาด ตำ (ไม่ว่าจะสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่)  ถูกทำให้ฉีกขาด  สึกหรอ หรือเจาะ
 • ไม่มีการสลับล้อหรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อเป็นระยะเวลานาน หรือเกิดจากความบกพร่องหรือสึกหรอของสภาพรถ หรือชิ้นส่วนที่ส่งผลต่อคุณภาพยาง เช่น ช่วงล่าง ระบบเบรก โช้คอัพ กระทะล้อผิดรูป ล้อไม่สมดุลเป็นต้น
 • ยางเสียสืบเนื่องมาจากการปะ – ซ่อม หรือการหล่อดอก เสียงยางที่เกิดจากการสึกหรอผิดปรกติของดอกยาง หรือยางที่ผ่านการซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเติมแต่งลักษณะภายนอกหลังจากที่ออกจากโรงงงานแล้ว รวมถึงยางที่เกิดความเสียหายจากสารเติมแต่งทุกชนิด
 • ยางที่เกิดความเสียหายเนื่องจากใช้ลมยางที่ไม่ถูกต้อง ตั้งศูนย์ถ่วงล้อไม่ถูกต้องหรือยางเสียเนื่องจากการใส่และการถอดประกอบที่ไม่ถูกวิธี หรือมีน้ำ หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในยางขณะประกอบหรือตั้งศูนย์
 • ยางที่ใช้ขนาดที่ไม่เหมาะสม และ/หรือ ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของยางหรือใช้ในการแข่งหรือรถที่ใช้งานพิเศษ
 • ยางที่เสียหายที่เกิดจากรอยแตกเนื่องจากสภาพอากาศและกลิ่น
 • ยางที่เหลือความลึกของร่องดอกยางน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.6 ม.ม.
 • ตราผลิตภัณฑ์ สัปดาห์/ปีผลิต และรหัสยาง (Barcode) ถูกลบหรือทำลาย
 • ยางที่ไม่ใช่ยางใหม่แท้จากโรงงงาน หรือยางที่ไม่ได้ซื้อขายผ่านผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท
 • ยางที่เสียหายเนื่องจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อขอรับประกันยาง

 • นำยางที่ต้องการเคลมพร้อมหลักฐานการซื้อหรือใบเสร็จไปแสดงกับตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อยางมาเท่านั้น พร้อมใบเสร็จฉบับจริง และใบรับประกันในส่วนของลูกค้า
 • หรือมีการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบการลงทะเบียนของบริษัท และมีการกรอกข้อมูลครบถ้วน

หน้าที่ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์.

 • ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ ที่ใช้ต้องใส่ประกอบอย่างเหมาะสม หมั่นตรวจสอบลมยางตั้งศูนย์ถ่วงล้อและตรวจสภาพรถยนต์สม่ำเสมอ
 • นำยางที่ต้องการเคลมไปส่งให้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์มา
 • ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการใส่และถอดประกอบค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อ และอื่นๆ (รวมภาษี)
 • ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานการซื้อตัวจริงหรือสำเนา

หน้าที่ของตัวแทนจำหน่าย

 • ตัวแทนจำหน่ายต้องบันทึกข้อมูลรหัสยางที่เสียหาย ความลึกของร่องดอกยางที่เหลือ รหัสขนาดของยาง ภาพถ่ายยางรถยนต์ทั้งเส้นและภาพถ่ายเฉพาะส่วนที่ได้รับความเสียหาย
 • ตัวแทนจำหน่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ บริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายเนื่องจากการขนส่งใดๆทั้งสิ้น
 • ตัวแทนจำหน่ายต้องช่วยเหลือลูกค้ากรอกรายละเอียดในใบรับประกันยาง และต้องบันทึกข้อมูลของลูกค้าเก็บไว้
 • ในกรณีที่มีความจำเป็น ตัวแทนจำหน่ายต้องแสดงข้อมูลเลขทะเบียนรถ ปีที่ผลิตรถยนต์ และคลิปวิดีโอเป็นต้น

ข้อแนะนำการใช้และดูแลรักษายางรถยนต์

 • เลือกขนาดและดอกยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • สูบลมยางให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนด (ขณะที่ยางยังเย็นอยู่)  หมั่นตรวจสอบลมยางและสภาพยางรถยนต์อยู่เสมอ  พร้อมเช็คสภาพรถยนต์ตามกำหนดระยะทางหรือระยะเวลา
 • อย่าบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา
 • อย่าขับรถด้วยความเร็วสูงเกินอัตราที่ยางสามารถรองรับได้
 • สลับตำแหน่งยางทุกๆ 10,000 กม.
 • ตรวจสอบศูนย์ล้อทุกๆ 6 เดือน  หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่
 • ไม่ควรใช้ยางที่ความลึกของร่องดอกยางน้อยกว่า 1.6 ม.ม.
 • ควรปิดฝาที่เติมลมยางตลอดเวลา
 • ควรหลีกเลี่ยงการขับรถบนถนนขรุขระ หากมีความจำเป็นควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

วิธีการปฏิบัติการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์  บริษัท  แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด

 • กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบขอการรับรองการรับประกันคุณภาพยาง ให้ครบถ้วนพร้อมลายเซ็นประทับตราร้านค้าที่ท่านซื้อยาง หรือกรอกข้อมูลในระบบรับประกันออนไลน์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันซื้อสินค้า
 • ในส่วนของใบรับประกัน ฉีกตามรอยปรุและส่งแบบฟอร์มใบขอการรับประกันคุณภาพยางหลิงหลง (ส่วนของบริษัท) ไปที่  บริษัท  แอลแอลไอที (ประเทศไทย)  จำกัด  ภายใน  7  วันนับจากวันที่ซื้อ  โดยลูกค้าเก็บใบรับประกันส่วนของลูกค้าไว้ เอกสารทั้งส่วนนี้จะถือเป็นหลักฐานของการรับประกัน
 • ในกรณียางที่ลูกค้าซื้อจากร้านแล้วเกิดการชำรุด และลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ ตรวจสอบยางดังกล่าว  ลูกค้าจะต้องนำยางที่ชำรุดไปที่ร้านค้า  พร้อมทั้งแสดงใบรับประกัน  โดยให้ทางร้านส่งยางชำรุดพร้อมใบส่งยางเคลมฯ  ให้ทางบริษัทพิจารณาตัดสิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ก่อนที่จะทำการชดเชย ภายในระยะเวลา 30 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินหรือจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ผลการตรวจสอบแสดงว่าสาเหตุของการชำรุดเสียหายไม่ได้เป็นผลมาจากความบกพร่องในการออกแบบ    กรรมวิธีในการผลิต และ/หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการรับประกันทุกกรณี

 

โครงการรับประกันพิเศษ 1 ปี (365 วัน)

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขาย และสร้างความมั่นใจในสินค้าของบริษัท เพื่อผู้บริโภคในประเทศไทยที่ยังไม่มั่นใจในสินค้าของบริษัทฯ ให้มีความมั่นใจในการซื้อสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยโครงการรับประกันพิเศษ 1 ปี (365 วัน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขของนโยบายการรับประกัน 1 ปี (365 วัน) (ระยะเวลาโครงการ 1 ก.ค. 31 ธ.ค. 2564)

 1. การรับประกันยางชำรุด 1 ปี (365 วัน) ครอบคลุมยางชำรุดทั้งที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ และจากการผลิต เช่น ยางโดนของมีคมบาดหรือตำ แก้มยางบวมจากการกระแทก ตกหลุมอย่างแรง เบียดฟุตบาท ยางปริแตกร่อน ฯลฯ
 2. ในกรณียางถูกของมีคมตำแต่สามารถซ่อมแซมโดยการปะได้ทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป แต่ในกรณีบาดแผลที่มีใหญ่มากจนไม่สามารถทำการปะหรือซ่อมแซมได้ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้
 3. เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น (ต่อรถ 1 คันใน 1 ใบเสร็จ 1 ใบรับประกัน) ยี่ห้อ ATLAS TIRE LINGLONG TIRE และ LEAO TIRE เฉพาะรุ่นที่ผลิตในโรงงานผลิตภายในประเทศไทย  บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ซื้อยางเป็นต้นไป โดยทางบริษัทฯ จะทำการรับประกันยางชำรุด 1 ปี (365 วัน) นับจากวันซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันฯ ตั้งแต่วันที่  1 ก.ค. 31 ธ.ค. 2564
 4. บริษัทฯ จะเปลี่ยนยางให้เฉพาะเส้นที่ได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 ตามจำนวนยอดซื้อจริงจากตัวแทนจำหน่ายยางของบริษัทฯ ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันฯ ภายในระยะเวลารับประกันยาง 1 ปี (365 วัน)
 5. การเคลมยางในการรับประกันนี้ ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่เสียหายมาแสดงต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันฯ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลยาง ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด/DOT (สัปดาห์/ปีผลิต) และข้อมูลรถ (ยี่ห้อ / รุ่นรถ / ทะเบียนรถ) และข้อมูลวันเดือนปีที่ผลิตยาง ให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันฯ หากข้อมูลในใบรับประกันไม่ตรงกันหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกัน เช่น ยางเสียหายจนไม่สามารถดูเลข DOT หรือวันเดือนปีที่ผลิตยางได้ เป็นต้น
 6. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนยางยี่ห้อรุ่นและขนาดเดียวกันกับยางเดิมที่ชำรุดยกเว้นกรณีไม่มียางรุ่นยี่ห้อและขนาดเดิม ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นยางรุ่นอื่นเพื่อทดแทนและหากยางเส้นใหม่มีราคาสูงกว่าผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่ และยางเส้นใหม่ที่บริษัทฯ ได้ชดเชยให้ใหม่นั้นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันยาง (กรณีพิเศษ บาด บวม แตก ตำ) แต่จะอยู่ในเงื่อนไขนโยบายการรับประกันคุณภาพยางของบริษัทฯ ตามปกติ (5 ปี) แทน
 7. การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการถอด ใส่ล้อและยาง รวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ และเติมลมยางไนโตรเจน หรือค่าบริการที่เกิดขึ้น ณ ตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการ โดยผู้ขอรับประกันจะต้องส่งมอบยางที่ชำรุดไว้ให้กับทางตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งคืนให้กับทางบริษัทฯ
 8. ยางเส้นที่ชำรุดและได้รับการรับประกันและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปแล้วยางเส้นที่ชำรุดจะตกเป็นสมบัติของ บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด ทันทีและผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้

9.ตามเงื่อนไขข้อที่8 ในกรณีที่ร้านค้าจำหน่ายไปยังผู้ใช้งานไปก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะบังคับใช้แล้วนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขการรับ  ประกันพิเศษ 1 ปี (365วัน) ตามปกติ

 1. หลักฐานการรับประกัน ประกอบไปด้วย ใบรับประกันพร้อมใบเสร็จ (ใบเสร็จใช้สำเนาแทนได้) หรือหลักฐานเป็นเอกสารที่ได้จากการลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ ที่มีรายละเอียดของผู้ซื้อ เช่น วันที่ซื้อสินค้า, ร้านค้า, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, รุ่นยาง, ขนาดยาง, ซีเรียลนัมเบอร์, DOT, ทะเบียนรถยนต์, เลขไมล์ ของคันที่ใช้บริการ เป็นต้น
 2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม (ไม่สามารถเปลี่ยนยางเส้นใหม่ได้) และถือว่าการรับประกันสิ้นสุด แล้วในกรณีดังนี้

11.1. ความพึงพอใจในสินค้า เช่น เสียงของยาง ความแข็งหรือนิ่มของยาง หรือความพึงพอใจอื่นใดที่เกิดขึ้นและวัดจากความรู้สึกของลูกค้า

11.2 ขนาดยาง รุ่นยางไม่ตรงกับการใช้งาน หรือไม่เหมาะสมกับตัวรถ การเลือกใช้ยางผิดจากการใช้งานตามปกติ

11.3 การใช้งานยางในลักษณะที่เป็นการใช้งานผิดประเภท หรือใช้เพื่อการแข่งขัน การดัดแปลงตัวรถ เช่น โหลดต่ำจนตัวถังรถยนต์เสียดสีกับยางรถยนต์

11.4 ผู้ซื้อไม่ได้กรอกข้อมูลการรับประกันและ/หรือเก็บใบเสร็จหรือใบประกันจากทางร้านค้า เพื่อขอรับประกันผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าว รวมถึงกรณีใบรับประกันและใบเสร็จชำรุดหรือสูญหาย

11.5 ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิมไปสู่รายใหม่ได้

11.6 ผู้ซื้อนำยางที่รับประกัน ไปทำการสับเปลี่ยนเพื่อใช้งานกับรถยนต์คันอื่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบการใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการรับประกัน

 1. ยาง LINGLONG TIRE, LEAO TIRE และ ATLAS TIRE ที่เป็นยางติดรถใหม่ (OE : ORIGINAL EQUIPMENT) และ/หรือเป็นยางนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้าใดๆที่มิใช่ยางที่ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ได้รับการรับประกันฯ ตามนโยบายฉบับนี้
 2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายของกระทะล้อล้อแม็กซ์หรืออะไหล่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ และไม่ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอื่นๆรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้สินค้าดังกล่าว
 3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสาเหตุของการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ก่อนที่จะทำการชดเชย โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากผู้ใช้หรือร้านค้า
 4. เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลจากการเรียกร้องชดเชย ในการขอรับประกันตามนโยบายรับประกัน 1 ปี (365 วัน) แล้วพบว่ามีข้อมูลครบถ้วนพร้อมหลักฐาน (ใบรับประกันสินค้าและใบเสร็จจากร้านค้า) เพื่อความรวดเร็ว ทางตัวแทนจำหน่ายสามารถชดเชยยางเส้นใหม่ให้กับลูกค้าไปก่อนได้ หลังจากนั้นบริษัทฯ จะนำส่งยางเส้นใหม่คืนให้กับตัวแทนจำหน่ายโดยเร็วที่สุด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบยางที่ชำรุดดังกล่าวแล้วพบว่าการชำรุดของยางที่ขอรับประกันเกิดจากความตั้งใจ หรือจงใจ จากผู้ใช้งาน หรือตัวแทนจำหน่าย ให้เกิดความเสียหายดังกล่าว(ตั้งใจกระทำให้ยางเกิดความเสียหายเพื่อขอชดเชยยางเส้นใหม่)
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดผลการตรวจสอบยางชำรุด และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายหากทำการตรวจสอบและพบว่าร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ได้กระทำการทุจริตเพื่อให้ทางบริษัทฯ เกิดความเสียหายจากนโยบายการรับประกันฯ
 8. การกรอกข้อมูลในใบรับประกันจะต้องกรอกให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงเท่านั้น มิฉะนั้น การรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ อีกทั้งห้ามกรอกข้อมูลในใบรับประกันย้อนหลัง หรือ ออกใบเสร็จย้อนหลังเป็นอันขาด หากตรวจสอบพบ ทางบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตดังกล่าว
 9. การรับยางชดเชยจากนโยบายการรับประกัน 1 ปี (365 วัน) ลูกค้าสามารถรับยางชดเชยได้ ณ ร้านค้าที่ลูกค้าซื้อยาง หรือจากตัวแทนจำหน่ายของ บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถมารับยางได้ที่โรงงานของบริษัทฯ หรือ สำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ได้
 10. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการชดเชยผ่านนโยบายการรับประกัน 1 ปี (365 วัน) แล้วลูกค้าไม่สามารถนำยางที่เสียหายดังกล่าวมาเรียกร้องเงินส่วนต่างอื่นๆ หรือขอเรียกร้องชดเชยอื่นใดจากบริษัทฯ ได้อีก
 11.  การชดเชยจากนโยบายรับประกัน 1 ปี (365 วัน) บริษัทฯ จะทำการชดเชยในรูปแบบการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้เท่านั้น จะไม่ชดเชยเป็นเงินสดได้แต่อย่างใด ไม่ว่ากรณีใดๆ
 12. บริษัทฯ กำหนดให้ยางที่นำมาเรียกร้องชดเชยตามนโยบายรับประกัน 1 ปี (365 วัน) ยางที่มีความลึกของร่องดอกยางเหลือน้อยกว่าที่กำหนด (ยางรถยนต์นั่งฯไม่น้อยกว่า 0 มม. ยางสำหรับรถปิกอัพและรถตู้ไม่น้อยกว่า 4.0 มม. โดยวัดความลึกของดอกยางจากบริเวณกึ่งกลางของหน้ายาง)
 13. ยางที่เกิดความเสียหายจนไม่สามารถพิสูจน์ซากได้ เช่น ยางที่ใช้วิ่งขณะลมยางอ่อน หรือไม่มีลมยาง วิ่งบด จนพิสูจน์ไม่ได้ว่ายางเกิดจากเสียหายจากสาเหตุใด ทางบริษัทฯ จะไม่ชดเชยยางเส้นใหม่ให้
 14. บริษัทฯ จะไม่ชดเชยยางเส้นใหม่ให้ หากตรวจสอบพบความเสียหายจากการดัดแปลงมุมล้อ ปรับแต่งช่วงล่าง จนทำให้ยางได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
 15. บริษัทฯ จะไม่ชดเชยยางเส้นใหม่ให้ในกรณีที่ตรวจพบว่ายางสึกผิดปกติจากช่วงล่างรถ ศูนย์ล้อรถ ระบบเบรค หรือความบกพร่องจากชิ้นส่วนของรถยนต์ จนทำให้ยางสึกไม่สม่ำเสมอ สึกไม่เท่ากัน สึกเป็นบั้ง หรือสึกเร็วกว่าปกติ
 16. บริษัทฯ จะไม่ชดเชยยางเส้นใหม่ให้ในกรณีที่ตรวจพบว่านำยางไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้รถผิดประเภท การบรรทุกสิ่งของเกินอัตราน้ำหนักบรรทุกตามที่กฎหมายกำหนด หรือใช้เพื่อการแข่งขัน การใช้ความเร็วของรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 17. บริษัทฯ จะไม่ชดเชยยางเส้นใหม่ให้ในกรณีที่ตรวจพบว่ายางเสียหายจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ โจรกรรม หรือจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท หรืออุบัติเหตุใดใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับตัวรถ