ลงทะเบียนสำหรับการรับประกัน 365 วัน

โปรดกรอกรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนสำหรับการรับประกันยาง ATLAS

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ซื้อ


ส่วนที่ 2 รายละเอียดการซื้อ


ส่วนที่ 3 รายละเอียดรถยนต์


สัปดาห์ที่ผลิตยาง

ซีเรียลนัมเบอร์ยาง

ยางเส้นที่ 1

ยางเส้นที่ 2

ยางเส้นที่ 3

ยางเส้นที่ 4