ลงทะเบียนสำหรับการรับประกันยาง

โปรดกรอกรายละเอียดต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนสำหรับการรับประกันยาง EVOLUXX

  ข้อมูลส่วนตัว

  รายละเอียดของรถยนต์

  รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อยาง

  ขนาดยาง  สัปดาห์ที่ผลิตยาง

  ซีเรียลนับเบอร์

  ยางเส้นที่ 1

  ยางเส้นที่ 2

  ยางเส้นที่ 3

  ยางเส้นที่ 4