SPORT G5

สมรรถนะ

  • ขับขี่ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น
  • เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะบนพื้นถนนเปียกและลื่นได้อย่างดีเยี่ยม
  • เพิ่มความนุ่มนวลและนุ่มเงียบในการขับขี่
Category: