LION SPORT H/T

คุณลักษณะของยาง

  • ร่องดอกยางแบบใหญ่เป็นพิเศษ 4 ร่อง
  • ดอกยางแบบบล็อก บริเวณแนวไหล่ยาง
  • การออกแบบร่องดอกยางด้วยเทคนิคการกลบเสียง

สมรรถนะ

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำได้ดี
  • ช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง
  • ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากดอกยาง
หมวดหมู่: