LION SPORT 4×4 HP

คุณลักษณะของยาง

  • ดอกยางแบบบล็อกเสริมร่องลักษณะใบมีดโกน
  • ร่องดอกยางแบบกว้าง 4 ร่อง
  • เพิ่มดอกยางตรงร่องกลาง

สมรรถนะ

  • โดดเด่นในเรื่องการเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม ขับขี่อย่างมั่นคง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำได้อย่างดี
  • แม่นยำในการบังคับทิศทาง นุ่มนวลในการขับขี่
หมวดหมู่: