THUNDER 200

สมรรถนะ

– เพิ่มความมั่นคงในการยึดเกาะถนน

– ตอบสนองการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมทั้งพื้นถนนเปียกและแห้ง

– ตอบสนองการควบคุมแม้วิ่งด้วยความเร็วสูง

หมวดหมู่: