LION SPORT HP3

สมรรถนะ

  • ขับขี่ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น
  • ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
  • นุ่มนวลในการขับขี่ และลดเสียงรบกวนที่เกิดจากยาง
หมวดหมู่: