NOVA-FORCE Van PLUS

สมรรถนะ

  • ช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนในทุกสภาพถนน
  • เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนน
  • เพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำบนพื้นถนนเปียกได้ดี
หมวดหมู่: