CROSSWIND M/T

คุณลักษณะของยาง

  • ดอกยางแบบบล็อกขนาดใหญ่ ออกแบบหน้ายางแบบมีทิศทาง
  • ร่องดอกยางแบบบล็อกบนไหล่ยางที่มีขนาดต่างกัน
  • ออกแบบแก้มยางลายดุดัน

สมรรถนะ

  • เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนน สลัดฝุ่นโคลนบนถนนที่ขรุขระ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่บนพื้นผิวถนนที่มีโคลน
  • ปกป้องความเสียหายจากก้อนหินหรือวัตถุที่มีความคมที่จะกระทบกับแก้มยาง
หมวดหมู่: