COMFORT MASTER

สมรรถนะ

– ลดแรงต้านทานการหมุนของยาง ช่วยให้ยางวิ่งได้ไกลขึ้น

– ช่วยประหยัดน้ำมัน รักษ์สิ่งแวดล้อม

– รีดน้ำได้ดี ช่วยให้ปลอดภัยขณะวิ่งบนถนนเปียก

หมวดหมู่: