GREEN-MAX ECO TOURING

คุณลักษณะของยาง

  • ร่องดอกยางแบบขวางบริเวณแนวไหล่ยาง
  • Irregular Pitch
  • ร่องดอกยางตรงกลางมีขนาดกว้าง

สมรรถนะ

  • ลดเสียงรบกวนจากยาง
  • เพิ่มความนุ่มนวลและนุ่มเงียบในการขับขี่
  • เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะบนถนนเปียก และรีดน้ำได้ดี
หมวดหมู่: