CROSSWIND AT-2

คุณลักษณะของยาง

– ออกแบบให้หน้ายางมีความสมดุลมากขึ้น เมื่อสัมผัสกับพื้นถนน

– เพิ่มความกว้างของหน้ายาง เพื่อหน้าสัมผัสของทุกมุมของยางให้มีประสิทธิภาพ

– ดอกยางแบบบล็อกบริเวณแก้มยางเพื่อป้องกันความเสียหายจากการบาดตำ

– ไหล่ยางแบบซี่ ช่วยเพิ่มแรงตะกรุยบนพื้นถนนที่ขรุขระ และยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้น

– ร่องดอกยางในดอกบล็อกช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนน

– ช่วยสลัดหินที่ติดอยู่ในร่องดอก ให้หลุดออกได้ง่ายขึ้น ช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายของยาง

– ดอกยางในร่องระหว่างบล็อก ช่วยตะกรุยดินได้ดีขึ้น และช่วยสลัดดินออกจากร่องดอก

– ออกแบบบล็อกดอกยางให้เหมาะสมกับการขับขี่แบบ OFF-ROAD มากยิ่งขึ้น

สมรรถนะ

– เพิ่มแรงตะกรุยบนพื้นขรุขระ

– เพิ่มการยึดเกาะบนพื้นถนนเปียก

หมวดหมู่: