GREEN-Max

คุณลักษณะของยาง

  • การออกแบบลายดอกยางแบบสมมาตร
  • การออกแบบดอกยางบล็อกบริเวณไหล่ยาง
  • ขอบยางปกป้องแบบหนาพิเศษ

สมรรถนะ

  • เพิ่มสมรรถนะในการยึดเกาะถนน และระยะเบรคที่สั้นลง ทั้งบนถนนแห้ง และบนถนนเปียก
  • เพิ่มสมรรถนะในการบังคับทิศทาง
  • เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับขอบกระทะล้อ
หมวดหมู่: