GRIP MASTER C/S

สมรรถนะ

– ลดระยะเบรกให้สั้นลง

– ตอบสนองการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมทั้งพื้นถนนเปียกและแห้ง

– เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะพื้นถนน

หมวดหมู่: