SPORT MASTER

สมรรถนะ

– รีดน้ำได้ดี ลดอาการเหินน้ำ

– ลดระยะการหยุดเบรกบนถนนแห้งได้ดีขึ้น

– ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากยาง

หมวดหมู่: