ATLAS A51

สมรรถนะ และคุณลักษณะของยาง

– เพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่

– ลดเสียงรบกวน ลดการสั่นสะเทือน ทำให้เสียงเงียบ

– เพิ่มระยะทางให้รถยนต์วิ่งได้ไกลขึ้น ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อรถยนต์ EV โดยเฉพาะ

หมวดหมู่: