PARALLER H/T

สมรรถนะ และคุณลักษณะของยาง

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับขับขี่
  • เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนน และระยะเบรคที่สั้นลง
  • เพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่
หมวดหมู่: