PARALLER A/T

สมรรถนะ และคุณลักษณะของยาง

  • เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนน และรีดน้ำได้ดี
  • ช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนในทุกสภาพถนน
  • เพิ่มความนุ่นวลในการขับขี่บนพื้นถนน
หมวดหมู่: